Müzayede Kuralları

1-) No20Antik Mezat, müzayede firmasıdır.

2-) No20Antik Mezat üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

3-) Komisyon oranı her mezat için farklılık gösterebilmektedir.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.no20antik.com internet sayfasında iletişim bölümündeki adresimize gelerek, ürünleri inceleyebilirsiniz. No202Antik Mezat ürünün tarifiyle, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Ürünlerin hakiki rengini, tonunu ve durumunu alıcı kendisi görüp karar vermesi en doğru yoldur. Alıcı pey süreceği eseri müzayede öncesinde yeterince gözden geçirmekle, eserin niteliklerini ve kondisyonunu incelemekle ve eserin tarife uyup uymadığını kontrol etmekte yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayede kataloğunda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir.

5-) No20Antik Mezat sadece ürünlerin ayıplı olması ve eserlerin internet sayfasında yer alan bilgilerden gözle görülür bir şekilde farklı olması sebebiyle iade kabul eder. Bunun dışında, Alıcı ürünleri müzayedeyi manipüle etmek gibi sebeplerden dolayı iade ederse veya iade sebebiyle pey veren diğer Alıcılar, Satıcılar ve No20Antik Mezat zarara uğrarsa, No20Antik Mezat o Alıcı’nın üyeliğini engelleme, askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı fesih etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum Bit Mezat için haklı bir sebep teşkil edecektir. 

6-) Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için No20Antik Mezat’a bilgi verilmelidir. No20Antik  Mezat durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer Alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali No20Antik Mezat’ın inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan Alıcı'ların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu davranışı sürdürmeleri halinde Bit Mezat tarafından askıya alınır.

7-) Yeni üyelik açılışında üye hesabına tanımlanan toplam pey limiti her müzayede için 250 TL olarak belirlenmiştir. 250 TL üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin öncelikle referans belirtmesi ve referansı tarafından yazılı olarak tarafımıza teyit gelmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde No20Antik Mezat firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler tarafından verilen peylerin ve referansın kabulü, No20Antik Mezat’ın insiyatifi dâhilindedir. 

8-) No20Antik Mezat, 5 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde iptali birden çok kez talep eden üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde No20Antik Mezat avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

9-) Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, Alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, Alıcı’nın üzerine geçecektir.

10-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder.

11-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

        1.            1.-TL ‘den 10.-TL’ye kadar – 1.-TL
        2.            10.-TL’den 100.-TL’ye kadar – 5.-TL
        3.            100.-TL’den 250.-TL’ye kadar – 10.-TL
        4.            250.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25.-TL
        5.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar – 50.-TL
        6.            1000.-TL’den 5.000.-TL’ye kadar  – 100 TL
        7.            5000.- TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL
        8.            10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

12-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Otel veya benzeri yerlerde  gerçekleşecek salon müzayedeleri ayrıca sitemizde duyurulacaktır. Salon müzayedelerine ilişkin kurallar ayrıca müzayede gününde dağıtılacaktır.  Online müzayedelerin başlangıç ve bitiş tarih bilgileri ilgili müzayedenin sayfasında belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.no20antik.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

13-) Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını ve 7. Maddede belirtilen depolama ücretleri ve Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

14-)Üyeler, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, üyelere posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Üye, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak No20Antik Mezat’a bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. No20Antik Mezat verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin üyeye hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sonuçlardan No20Antik Mezat sorumlu değildir. No20Antik Mezat’ın yanlış beyanları saptaması durumunda, yanlış beyan veren üyelerin üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkı vardır. 

15-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, eserlerin orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri ve sınai hakların ihlali olması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. No20Antik Mezat satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

16-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar No20Antik Mezat’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

17-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız ali.sorkun65@gmail.com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir. Ayrıca sitemize kullancı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kullanıcı bilgilerim bölümünde de kendiniz aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.

18-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

19-) Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20-) Sitemize üye olan alıcılar ve No20Antik Mezat’a satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.

21-) İşbu Sözleşme No20Antik Mezat tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler No20Antik Mezat tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur.